เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Gallery


เด็กหญิงกชพรรณ  ภูอาจดั้น (พี่แพรวา)

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหง่าวังจาน (พี่น้ำตาล)


เด็กหญิงชญานันท์  ดำเดช (พี่ไอซ์)


เด็กหญิงณัฐวดี  วงค์ศรีแก้ว (พี่แป๋ม)


เด็กหญิงธัญชนก  มากหลาย (พี่ฟีฟ่า)


เด็กหญิงรักษ์มณี ปักกาโต (พี่วาหวา)
 

เด็กหญิงอริสา  พึ่งพวก (พี่อิ๋ง)

เด็กหญิงอมลมณี  ขุนวงค์ (พี่ออม)

 เด็กชายกฤษฎ์  เรืองไพศาล (พี่ต้นกล้า)

เด็กชายก้องภพ  ทรัพย์สุข (พี่ก้อง)


เด็กชายกิตติพัฒน์  พิมพาชาติ (พี่การ์ตูน)


เด็กชายศุภณัฐ  พรมวิจิตร (พี่แม็ค)


เด็กชายพุฒิธร  เอี่ยมสร้อย (พี่ชิน)


เด็กชายณฤภัค  ขอนสี (พี่โอ๋)


เด็กชายปัญญา  ฉิมรัมย์ (พี่ลาร์ด)


เด็กชายตรีกริช  แมนสืบชาติ (พี่บิว)


เด็กชายณัฐภูมิ  อุตทาพงษ์ (พี่ปิ้ง)


เด็กชายภาณุพงศ์  วิเศษเนตร (พี่พี)


เด็กชายรัชชานนท์  ปะกะตัง (พี่เจมส์)


เด็กชายเปรมยศ  ประพายพิษ (พี่เปรม)


เด็กชายภูวนาท  กำนา (พี่ภู)


เด็กชายณฤภพ  ขอนสี (พี่อั๋น)


เด็กชายสิทธิภาคย์  ดีพันธ์ (พี่ดาก้า)


เด็กชายสพล  แมนสืบชาติ (พี่จัมโบ้)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น